Nízkonapäťové kompaktné ističe ETIBREAK


Kompaktné ističe sa používajú na ochranu nízkonapäťových vedení a pripojených elektrických zariadení proti preťaženiu a proti skratu.
Kompaktný istič sa zvyčajne inštaluje na sekundárnu stranu transformátora (hlavný spínač na ochranu jednotlivých obvodov). V priemysle sa používa v rozvádzačoch alebo na ochranu motorov ako aj ďalších spotrebičov. V elektrických inštaláciach budov sa používa ako hlavný vypínač so zabudovanou ochranou.

Čítať ďalej: Nízkonapäťové kompaktné ističe ETIBREAK

ETIMAT COLOUR 10kA


 Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený (nadprúd alebo skrat), automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu (resp. spotrebiča) a tým bráni jeho preťaženiu, ako aj prípadnému zasiahnutiu osôb.

Čítať ďalej: ETIMAT COLOUR 10kA

Vzduchové ističe


Vzduchové ističe sa používajú na ochranu rozvodov, generátorov a ďalších elektrických zariadení pred účinkami preťaženia a pred skratovým prúdom..

Čítať ďalej: Vzduchové ističe

RCBO KZS 2M2p

 

KZS 2M2p je prúdový chránič s oboma chránenými pólmi, kombinuje vlastnosti ističa a prúdového chrániča a je funkčne nezávislý na sieťovom napätí.


Používa sa predovšetkým v obvodoch s vyšším požiadavkám ohľadom dotykového napätia, ako sú obvody prenosných zariadení, v škôlkach, školách, nemocniciach atď.

Čítať ďalej: RCBO KZS 2M2p

NH aR od 1250-2000V


ETI predstavuje novú radu poistkových vložiek pre istenie polovodičov do meničov stredného napätia.


Čítať ďalej: NH aR od 1250-2000V