ETIMAT COLOUR 10kA


 Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený (nadprúd alebo skrat), automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu (resp. spotrebiča) a tým bráni jeho preťaženiu, ako aj prípadnému zasiahnutiu osôb.

Naše ističe podávajú prvotriedny výkon, vynikajú kvalitou , spoľahlivosťou a sú cenovo dostupné. Bližšie špecifikácie nájdete na strane 18 a 19 nášho katalógu.

       
Katalóg