Prúdové chrániče (RCCB) B a B+ typ

ETI zavádza nové RCCB citlivé pre striedavé, pulzné a hladké jednosmerné reziduálne prúdy s menovitými prúdmi od 30mA až do 300mA. 

Použitie
„„Ochrana proti poškodeniu (ochrana proti nepriamemu kontaktu so živou časťou)
„„Doplnková ochrana ( ochrana proti priamemu kontaktu so živou časťou, IΔn≤30mA)
„„Ochrana proti požiaru ( na miestach so zvýšeným rizikom požiaru)
Citlivosť na zvyškový prúd – UNIVERSAL
AC čistý sinusový zvyškový prúd, 50/60Hz
A sinusový a pulzujúci jednosmerný prúd, 50/60Hz
B AC + A + hladký jednosmerný prúd + vysoká frekvencia (1kHz)
B+ AC + A + hladký jednosmerný prúd + vysoká frekvencia (20kHz)

Základné typy
podľa menovitej hodnoty:
4p B In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA
4p B+ In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA
podľa vypínacieho času: 4p B, B+ okamžitý, s krátkym oneskorením, selektívny
podľa počtu pólov: 4p, 2p
Normy
IEC/EN 61008-1 základné normy pre prúdové chrániče typu AC a A
IEC/EN 62423 doplnkové požiadavky pre typ B
VDE 0664-400 B+ požiadavky pre normy VDE pre B+ ( 20kHz)

 

       
Katalóg