Vzduchové ističe


Vzduchové ističe sa používajú na ochranu rozvodov, generátorov a ďalších elektrických zariadení pred účinkami preťaženia a pred skratovým prúdom..
Vzduchové ističe ETIPOWER sú k dispozícii v 3 veľkostiach od 800A do 6300A, s napätím až do 690V:
• veľkosť 1: prúd od 800 do 2000A
• veľkosť 2: prúd 2500 do 3200A (Typ SB na 4000A vyrábaný v 2 veľkostiach)
• veľkosť 3: prúd 4000A - 6300A
Veľkosť1 a 2majú dve verzie, nastaviteľné a pevné. Existuje veľa možností pre pripojenia a širokou škálou príslušenstva.
 

       
Vzduchové ističe
 

Vzduchové ističe sa používajú na ochranu rozvodov, generátorov a ďalších elektrických zariadení pred účinkami preťaženia a pred skratovým prúdom.

Technické údaje
 

Môžete zistiť viac informácií o ETI ACBs programe.